POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego – właściciel i administrator serwisu.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisu, nie zapisuj się do newsletterów i nie pobieraj darmowych materiałów edukacyjnych należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego.

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularzy kontaktowych zamieszczanych na stronach internetowych centrumdialoguemocjonalnego.pl.

DANE OSOBOWE

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na produkty i usługi Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego, reakcji na informacje przesłane przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów, e-booków i szkoleń, realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera, e-booka i szkoleń lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu produktów i usług Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny centrumdialoguemocjonalnego.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej centrumdialoguemocjonalnego.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony centrumdialoguemocjonalnego.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę centrumdialoguemocjonalnego.pl

W przypadku uzyskania przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej centrumdialoguemocjonalnego.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny centrumdialoguemocjonalnego.pl i jej poddomen. Przeglądanie zawartości witryny internetowej centrumdialoguemocjonalnego.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza kontaktowego w celu uzyskania dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, dostępnych na stronie centrumdialoguemocjonalnego.pl, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.

SUBSKRYPCJE BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW I NEWSLETTERÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów, e-booków i materiałów edukacyjnych, należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego i dostępnych na centrumdialoguemocjonalnego.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera i/lub materiałów edukacyjnych. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter i/lub materiały edukacyjne. Imię Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego zwracać się do czytelników po imieniu. Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany w Polityce Prywatności”.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego za pośrednictwem centrumdialoguemocjonalnego.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu centrumdialoguemocjonalnego.pl, treści edukacyjnych, promocji produktów i usług, niekomercyjnych listów (np. życzeń, komentarzy, itp.) oraz informacji komercyjnych Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane na serwisach należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

INNE FORMULARZE

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego i dotyczące usług, produktów, serwisów i materiałów edukacyjnych nieobsługiwanych przez Fundację Centrum Dialogu Emocjonalnego nie podlegają Polityce Prywatności.

PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie https://centrumdialoguemocjonalnego.pl/index.php/polityka-prywatnosci/. W przypadku zmian Polityki Prywatności, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników serwisu i newsletterów należących do Fundacji Centrum Dialogu Emocjonalnego.