Fundacja Centrum Dialogu Emocjonalnego powstała w 2022 roku na rzecz ochrony zdrowia psychicznego z inicjatywy osób w kryzysach i po kryzysach psychicznych, które szukają drogi do pełni swojej wolności, równości swoich praw i godnego życia, aby być bliżej siebie samego i bliżej siebie z innymi.

Naszym celem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na zdrowienie i wyzdrowienie. Wsparcie i świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób w kryzysach psychicznych, neurologicznych, ich rodzin i opiekunów oraz wyrównywanie szans tych osób, ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia psychicznego.

Misją naszej fundacji jest wspieranie osób i ich rodzin doświadczających kryzysu psychicznego i emocjonalnego. Realizujemy ją przez wdrażanie metod pozwalających na skuteczną pomoc osobom w kryzysie i traumie, do których należą eCPR - dialog reanimacji emocjonalnej oraz Podejście Otwartego Dialogu. Realizujemy sesje terapeutyczne oparte na tych metodach. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla osób zajmujących się zawodowo pomocą innym, ale też dla tych, które chcą wspierać siebie i bliskich w trudnych sytuacjach życiowych.

Oferujemy wsparcie dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin, a także osobom starszym. Chcemy zwiększyć świadomość ludzi na temat dostępnych programów i usług prowadzonych przez nas, które podkreślają rolę czynników środowiskowych w naszym zdrowiu psychicznym i dadzą ludziom poczucie być wysłuchanym i zaakceptowanym, a nie zdiagnozowanym i „naprawionym”. Koncentrujemy się na zapewnieniu ludziom bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoimi historiami i budowania świadomości, że nie są sami. Programy te promują relacje i społeczność jako sposób na wyjście z kryzysu.

W CDE wierzymy, że oferowane przez nas projekty i programy psychoedukacyjne przyczynią się do powrotu do zdrowia tych z nas, którzy przeszli przez traumę, wykluczenie społeczne oraz emocjonalny kryzys. Włączenie szkoleń, kursów, warsztatów psychoedukacyjnych oraz programów wsparcia kierowanych przez profesjonalistów, asystentów zdrowienia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych i ich rodzin, młodzieży, osób starszych jako części wsparcia zdrowia psychicznego ma kluczowe znaczenie dla eliminowania piętna związanego ze zdrowiem psychicznym, zwiększania poczucia nadziei i promowania równości, wolności w zakresie zdrowia psychicznego. Dostęp do szkoleń i wsparcia kierowanego do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin jest coraz ważniejsze, ponieważ nadal zmagamy się z globalną stygmatyzacją i jej długofalowymi skutkami, które drastycznie zmieniają sposób funkcjonowania w świecie.

W ramach wsparcia firm i organizacji społecznych oferujemy dedykowane szkolenia oraz programy wsparcia przygotowywane w oparciu o realne i aktualne potrzeby emocjonalne klienta. Przygotowujemy i realizujemy cykle szkoleń w formie on-line i off-line, które przygotowują pracowników do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto prowadzimy szkolenia (stacjonarne i online) w zakresie pomocy psychologicznej dla pracowników, liderów, managerów, profesjonalistów - lekarzy, psychologów, terapeutów, asystentów zdrowienia, straży pożarnej, policjantów, wszystkich zawodów pomocowych służby zdrowia psychicznego, rodzin, osób w kryzysach psychicznych i lokalności społecznej.

Kto prowadzi szkolenia i warsztaty? Wykwalifikowany zespół Centrum Dialogu Emocjonalnego, psycholodzy, psychoterapeuci, coachowie, asystenci zdrowienia.

Nasze „Centrum” nie opiera się na murach, ale na wartościach. Nasze „Centrum” to nie towar, to wspólnota. Pracujemy w duchu podejścia opartego na doświadczeniu i wzajemnym uczeniu się oraz zaangażowaniu się w naszą ciągłą pracę - zapraszamy do bycia częścią naszego „centrum”.