eCPR jest dla każdego

eCPR jest przeznaczony głównie do pracy z osobami znajdującymi się w bezpośrednim kryzysie emocjonalnym. Uważamy jednak, że gdyby umiejętności i wartości eCPR były szerzej nauczane i rozpowszechniane w naszych społecznościach, mogłoby to pełnić cenną funkcję prewencyjną.

eCPR buduje silniejsze społeczności

eCPR jest używany w społecznościach zróżnicowanych kulturowo, grupach i rodzinach w sytuacjach kryzysowych. Ma zastosowanie w interwencjach kryzysowych oraz pracy organów ścigania.

eCPR zapobiega samobójstwom

Jednym z ważnych zastosowań eCPR jest wspieranie osób doświadczających kryzysu suicydalnego. Myśli samobójcze w wielu przypadkach mogą nie być w rzeczywistości wyrazem prawdziwego pragnienia śmierci, ale raczej utratą nadziei i tęsknotą za lepszym życiem. eCPR uczy ludzi, jak odzyskać nadzieję i jak dążyć do stworzenia życia, jakiego pragną.

eCPR pozwala pracować z traumą

eCPR jest pomocny dla osób, które doświadczyły traumy, ponieważ kładzie nacisk na łączenie, wzmacnianie, rozumienie i wyrażanie emocji, które są głównymi czynnikami w leczeniu traumy.