eCPR (emotionalCPR), czyli dialog reanimacji emocjonalnej, to podejście do edukacji zdrowotnej mające na celu nauczenie ludzi pomagania innym w kryzysie emocjonalnym w trzech prostych fazach:


C = Connecting         P = emPowering         R = Revitalizing

 

 

Życiowy cel Dana dotyczący propagowania eCPR - dialogu reanimacji emocjonalnej wynika z jego osobistych przeżyć – drogi, jaką przeszedł, by odzyskać zdrowie po diagnozie schizofrenii. To doświadczenie stało się inspiracją do poświęcenia się pomaganiu innym w odnalezieniu ich głosu i powrocie do zdrowia.

Uzyskał doktorat z badań nad nowotworami na Uniwersytecie w Wisconsin, następnie pracował w Narodowym Instytucie Zdrowia USA, prowadząc badania z dziedziny neurobiochemii. Wówczas zdiagnozowano u niego schizofrenię. Wyzdrowiał i postanowił zająć się zdrowiem psychicznym, a przede wszystkim humanizacją procesu zdrowienia.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Georga Washingtona i został lekarzem. Rezydenturę z psychiatrii ukończył na Uniwersytecie Medycznym Harvarda. Ponad 40 lat pracował jako certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej. Ma duże doświadczenie w pracy z osobami z poważnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz z podwójnymi diagnozami.

W 1992 r. został współzałożycielem National Empowerment Center i pracuje jako jego dyrektor wykonawczy do dzisiaj. W ciągu ostatnich 15 lat współzałożył i był przewodniczącym Narodowej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Nadano mu tytuł profesora Uniwersytetu Massachusetts.

Jest twórcą metody Emotional CPR - dialog reanimacji emocjonalnej, którą wprowadza również w Polsce.


Cel eCPR

Dążymy najpierw do tego, by łączyć się poprzez uczucia, szanować siebie nawzajem jako ludzi sobie równych, umożliwiać sobie bycie razem bez poprawiania, osądzania lub narzucania naszych przekonań, pozwalać sobie razem odkrywać nieznane w chwili obecnej, uwalniając naszą moc tworzenia nowego Głosu, nowego celu i nowej nadziei.

 

eCPR zakłada partnerstwo w relacji - osoba pomagająca nie jest ekspertem, nie chce naprawiać osoby w kryzysie, ani też jej radzić. Nawiązanie dialogu jest tu możliwe właśnie dlatego, że jesteśmy wobec siebie równi i obdarzamy się szacunkiem.

 

Sześć elementów dialogu eCPR:

1. Podkreślamy, że wszyscy jesteśmy równi jako istoty ludzkie, zostawiając swój kapelusz i rolę za drzwiami.

2. Nie oceniamy.

3. Szanujemy różnice w płci, tożsamości seksualnej, religii, pochodzeniu etnicznym, itp. Postrzegamy te różnice jako cenny wkład w grupę.

4. Mówimy z pozycji osoby słuchającej, jesteśmy autentyczni.

5. Słuchamy głęboko swoim sercem.

6. Wstrzymujemy swoje przekonania na tyle, aby usłyszeć przekonania innych, zwłaszcza jeśli różnią się od naszych.

 

Metoda eCPR może wspomóc w pracy lekarzy różnych specjalności, ratowników medycznych, psychologów pracujących z osobami w kryzysie, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, terapeutów środowiskowych, pedagogów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych, asystentów zdrowienia.

Może też okazać się wielką pomocą w codziennym funkcjonowaniu dla rodziny osób doświadczonych problemem zdrowia psychicznego oraz dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej.

 

Aby zdobyć niezbędne kompetencje uprawniające do pracy metodą eCPR, należy wziąć udział w kursie certyfikacyjnym PRAKTYK eCPR.

Kursy są prowadzone w formie stacjonarnej lub online.

Otrzymując certyfikat Praktyka eCPR możesz wspierać siebie i innych w trudnych sytuacjach życiowych – zyskujesz narzędzie do pracy z własnymi emocjami oraz do skutecznej pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

W zakładce SZKOLENIA I WARSZTATY podane są aktualne terminy kursów PRAKTYK eCPR.

eCPR jest dla każdego

eCPR jest przeznaczony głównie do pracy z osobami znajdującymi się w bezpośrednim kryzysie emocjonalnym. Uważamy jednak, że gdyby umiejętności i wartości eCPR były szerzej nauczane i rozpowszechniane w naszych społecznościach, mogłoby to pełnić cenną funkcję prewencyjną.

eCPR buduje silniejsze społeczności

eCPR jest używany w społecznościach zróżnicowanych kulturowo, grupach i rodzinach w sytuacjach kryzysowych. Ma zastosowanie w interwencjach kryzysowych oraz pracy organów ścigania.

eCPR zapobiega samobójstwom

Jednym z ważnych zastosowań eCPR jest wspieranie osób doświadczających kryzysu suicydalnego. Myśli samobójcze w wielu przypadkach mogą nie być w rzeczywistości wyrazem prawdziwego pragnienia śmierci, ale raczej utratą nadziei i tęsknotą za lepszym życiem. eCPR uczy ludzi, jak odzyskać nadzieję i jak dążyć do stworzenia życia, jakiego pragną.

eCPR pozwala pracować z traumą

eCPR jest pomocny dla osób, które doświadczyły traumy, ponieważ kładzie nacisk na łączenie, wzmacnianie, rozumienie i wyrażanie emocji, które są głównymi czynnikami w leczeniu traumy.