Metoda eCPR może wspomóc w pracy lekarzy różnych specjalności, ratowników medycznych, psychologów pracujących z osobami w kryzysie, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, terapeutów środowiskowych, pedagogów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych, asystentów zdrowienia.

Może też okazać się wielką pomocą w codziennym funkcjonowaniu dla rodziny osób doświadczonych problemem zdrowia psychicznego oraz dla każdego, kto chce świadomie, prawidłowo i odpowiedzialnie reagować oraz udzielać wsparcia osobom doświadczającym kryzysu w sferze osobistej i zawodowej.

 

Aby zdobyć niezbędne kompetencje uprawniające do pracy metodą eCPR, należy wziąć udział w kursie certyfikacyjnym PRAKTYK eCPR.

Kursy są prowadzone w formie stacjonarnej lub online.

Otrzymując certyfikat Praktyka eCPR możesz wspierać siebie i innych w trudnych sytuacjach życiowych – zyskujesz narzędzie do pracy z własnymi emocjami oraz do skutecznej pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

W zakładce SZKOLENIA I WARSZTATY podane są aktualne terminy kursów PRAKTYK eCPR.